Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

w Niechobrzu 

CDK Niechobrz


Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty polegające m.in. na robotach demontażowych, wzmocnieniu stropów, wykonaniu nowych instalacji – elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, robotach wykończeniowych i termomodernizacji. Dzięki realizacji projektu uporządkowano funkcje poszczególnych pomieszczeń. W budynku znalazły się sala widowiskowa dla 100 osób z zapleczem, świetlice, pomieszczenia socjalne, gastronomiczne i gospodarcze. Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego budynku zwiększyła się do 620 m2. Dodatkowo ośrodek został wyposażony w nowy sprzęt – meble, sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni. Ponadto przed budynkiem wykonano nawierzchnie z kostki brukowej i miejsca parkingowe. W ośrodku funkcjonuje Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego promujące Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.Poniedziałek  16:00 - 20:00

Wtorek             16:00 - 20:00

Środa                16:00 - 20:00

Czwartek         16:00 - 21:00

Piątek               16:00 - 19:00

 

 

                                                    

Zapraszamy  dzieci i młodzież, a także dorosłych na poszczególne kółka zainteresowań:


Poniedziałek

17:00 -19:oo - ceramika (co drugi tydzień)


Środa

17:00 - 18:15 - judo


Czwartek

16:00 - 17:45    -  tańce

20:00 - 21:00   - aerobik